www.tegyunkajovonkert.hu

TÖRÖKBÁLINTI VALÓSÁG


Törökbálint olyan város lett, ahol a „Győztes mindent visz!” elve érvényesül!

Az időközi önkormányzati választás óta egy másik Törökbálinton találtuk magunkat!

Törökbálint egy olyan várossá vált, ahol a "Győztes mindent visz!" elve érvényesül.
Egy olyan város lett, amely csak a mának él, ahol az anyagi és kulturális javak folyamatos kisajátítása folyik.
Meggyőződésünk, hogy a választóktól a Fidesz jelöltjei nem erre kaptak felhatalmazást.
Meggyőződésünk, hogy nekik és az MSZP-CiF több mint kétezer szavazójának tudnia kell: Törökbálint megújulásának nem ez az útja.
Ezt az utat úgy hívják: tévút!

...milliárdokban mérhető telekspekulációs szándék...

Trójai (terület) faló

A FIDESZ többségű képviselő-testület megalakulása óta gyakorlatilag valamennyi érdemi ülésén foglalkozott terület-átsorolási kérelmekkel. A folyamat egyre gyorsul, 5 hónap alatt az átsorolások aránya megközelítette Törökbálint teljes közigazgatási területének 6%-át.
Turai István és a FIDESZ képviselőcsoport által követett területátsorolási gyakorlat alapvetően kérdőjelezi meg a település hagyományos környezeti állapotának fenntarthatóságát.
Nem lehet elmenni a tények mellett! Az évek óta átminősített, jelenleg beépítetlen közművesített területi részek mellett, újabb 170 hektárnyi területen kerülhet sor milliárdokban mérhető telekspekulációs szándéktól sem mentes funkcióváltoztatásra.
A város még megmaradt, többségében jelenleg is mezőgazdasági művelésben tartott hektárjait beépítésre szánják! A zöldterületek ilyen mértékű beépítését azonban semmi sem indokolhatja.
Törökbálint fejlesztési és működési költségei, anélkül is biztosíthatóak, hogy máról holnapra újabb lakóterületek és dobozvárosok emelkednének ki a földből!
Érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a testület Fidesz-es többsége mindannyiunk közös érdeke helyett nagy értékű, ingatlanspekulációs elemeket sem nélkülöző folyamatok kiszolgálására rendezkedik be.

Az információ áramlása a döntések előkészítésekor szinte minden esetben elégtelen!

Közbeszerzések, megbízások, pályázatok

A képviselő-testület szerepe a város működésére és fejlesztésére vonatkozó külső partnerekkel kötött szerződések vonatkozásában minimálisra csökkent.
Az információ áramlása a döntések előkészítésekor szinte minden esetben elégtelen. A jelenlegi testületi többség azonban ezt (legalábbis nyilvános fórumokon) nem is igényli, meggyőződésünk szerint így nem gyakorolható kellő kontroll.
Tanúi lehettünk annak a morálisan megkérdőjelezhető folyamatnak is, miszerint a többség minden külső helyre (iskolaszék, felvételi bizottság, alapítvány) a képviselő-testület nevében kizárólag saját embereit küldi.

Példa nélkül áll a rendszerváltás óta Törökbálint történetében . . !

Funkció-halmozás érdemi tartalom nélkül

Példa nélkül áll a rendszerváltás óta Törökbálint történetében, hogy a Fidesz képviselőcsoport a képviselő-testület valamennyi vezető pozícióját magának sajátítja ki.
A Fidesz képviselőcsoport minden tagja alpolgármesteri, bizottsági elnöki vagy újonnan létrehozott tanácsnoki pozícióhoz jutott.
Hasonló módon a külsős bizottsági tagokat is a Fidesz képviselőcsoport jelölte és szavazta meg. Ez a jelölési mód és a döntéshozatal kisajátítása nem csak azért probléma, mert belterjessé teszi a döntéshozatalt, hanem azért is, mert lehetetlenné teszi a nem Fideszre szavazó törökbálintiak képviseletét. Az elmúlt hónapok tanulsága, hogy ez a kirekesztő politizálás, a testület 8, Fideszen kívüli tagjának mellőzése a szakmai színvonal rovására megy. Ezt pedig még egy olyan gazdag város, mint Törökbálint sem engedheti meg magának.

Az eltérések sok százmillió forintosak!

Ciklusprogram rohammunkában

A képviselő-testület rohammunkában, a törvények által meghatározott
6 hónapból alig egyet felhasználva fogadta el a ciklusprogramot.
Egy olyan anyagot, amihez még elfogadásának napján is 26 módosítási indítványt tett képviselőcsoportunk.
Egy olyan anyagot, amelynek pénzügyi táblázatai alapvetően eltértek az ugyanazon napon elfogadott 2008-as költségvetéstől és a valóságtól.

Az eltérések sok százmillió forintosak. Ezek a forintok mindannyiunk adóforintjai!
A felesleges kapkodás nyomait és következményeit azóta is nyögjük . . .

Jól példázza az ígéretek és a valóság különbségét!

Polgármester 24 órában! De hol?

Turai István egyik fontos kampányfogása volt, hogy ő folyamatosan a törökbálintiakat akarja és fogja szolgálni.
Munkabírását kétségbe nem vonva tényszerűen megállapítható: a választások óta eltelt öt hónapból közel egy hónapot töltött Törökbálint határain kívül szabadságon.
Ez önmagában nem baj, de jól példázza az ígéretek és a valóság közti különbséget.

Nem csoda, hogy alig voltak jelen!

Közmeghallgatás félig titokban

A közmeghallgatás időpontja Törökbálint honlapján alig 48 órával annak kezdete előtt jelent meg, utcai plakáttal pedig csak elvétve lehetett találkozni. Ezek után nem csoda, hogy kevesen tudták véleményüket, panaszaikat elmondani az évi egyszeri eseményen.

A Művelődési Ház a törökbálinti közösségé, és mint olyan politikailag független!

Kisajátítás a kultúrában

A civil szervezeti pályázatok értékelése során a hagyományos, több évtizede értéket teremtő helyi civil szervezetek kárára a testületi többség az újonnan alakult csoportosulásokat támogatta, adott esetben valós teljesítményüket meghaladó módon és mértékben.
Az új ingyenes, havonta megjelenő lapban a képviselő-testületből gyakorlatilag kizárólag a Fidesz képviselői kapnak lehetőséget a megszólalásra.
A közvélekedést nagyon megosztó Wass Albert szobor MMMH-ba való kerülésének körülményei is több mint elgondolkodtatóak! A szobor a képviselő-testület hozzájárulása nélkül került, egy olyan helyre, amely formálisan ugyan nem közterület, de mégis a közösség által intenzíven használt. Mi ez, ha nem a demokratikus intézményrendszer megcsúfolása? Több mint furcsa módon a szoboravatásra szóló meghívón Törökbálint Város Önkormányzata, mint támogató szerepelt! Meggyőződésünk, hogy a Művelődési Ház a törökbálinti közösségé, és mint olyan politikailag független!
Törökbálint közösségének pedig teljes jogú tagjai a magyarok, a romák, a németek, a zsidó származásúak, erdélyiek és más nemzetiségűek! Jobboldali, baloldali, liberális eszmeiségű vagy politikával egyáltalán nem foglalkozó, de a Művelődési Házat gyakran igénybe vevő lakótársaink!
Meggondolatlan az a városvezetés, amely megengedi magának azt a luxust, hogy bármelyik csoportot is méltóságában sértse!

Kezdeményezéseink:

Képviselőcsoportunk tagjai választási programunknak megfelelően az elmúlt hónapokban a következő ügyekben tettek önálló kezdeményezést, amelyekben foglalt határozati javaslatok jellemzően elfogadásra kerültek

1. Zajvédelmi rendelet létrehozása
2. Napközi-családi otthonok létrehozása óvodáskorú gyermekeknek
3. Tárgyalások kezdeményezése a BKV-val a törökbálinti buszjáratokról
4. Az erdő védelme a gépjárműfogalomtól
5. Megoldási javaslat a Törökbálinton áthaladó tranzitforgalom csökkentésére
6. Középső járdaszigetek és állandó sebességellenőrzők telepítése
7. Javaslat szabadtéri kosárlabda-pálya létesítésre
8. Javaslat a közvilágítás javításra
9. A civil szervezetek számára terembérleti pályázati rendszer kialakítása
10. Javaslat az igényekhez igazodó, csökkentett költségű szemétszállításról


Forrás: Törökbálinti Valóság