www.tegyunkajovonkert.hu

TÖRÖKBÁLINTI VALÓSÁGTudta?

Törökbálint képviselő-testületének többsége a februári testületi ülésen, tekintettel a kialakult világgazdasági válsághelyzetre, végül elfogadta az MSzP-CiF képviselőcsoport vezetője által benyújtott javaslatokat.

Tudta?

A képviselő-testület a civil szervezetek idei támogatását 28 millió forintban (évek óta változatlan összegben!) határozta meg. Terembérleti támogatás pedig 3 millió forint értékben igényelhető.

Tudta?

Törökbálint vezetése zöld utat adott egy közel háromszáz lakásos lakópark építéséhez. A tervezett lakópark területének lakóövezeti besorolására mondott igent a testületi többség.

Tudta?

A képviselő-testület 10 millió forint összegben céltartalék keretet hozott létre civil önvédelmi szerveződés (polgárőrség) támogatására.


Törökbálint képviselő-testületének többsége a februári testületi ülésen, tekintettel a kialakult világgazdasági válsághelyzetre, végül elfogadta az MSzP-CiF képviselőcsoport vezetője által benyújtott javaslatokat.

Törökbálint képviselő-testületének többsége a záró költségvetési vitában végül elfogadta az MSzP-CiF képviselőcsoport vezetője által benyújtott módosító javaslatokat, amelyek egy stabil, tartalékokkal rendelkező, a gazdasági válság hatásaira sok szempontból felkészült önkormányzati költségvetés elfogadását tették lehetővé. Az általunk megfogalmazott elvek mentén a képviselő-testület egyhangú döntése értelmében az idei költségvetésben 1,2 milliárd forint az első félév végéig zárolásra került.

Önkormányzatunk fő bevételi forrása a helyi iparűzési adókból származik. Az adók behajtása - az országos tendenciát is figyelembe véve - az előttünk álló időszakban bizonytalanná válhat. A városunkban működő nagy - főként logisztikai, valamint kereskedelmi tevékenységet folytató - cégek forgalmának csökkenése befolyásolja az általuk befizetett adó összegét.

Városunk fejlődése megkívánja az induló nagyberuházások támogatását is. Lényeges elem a költségvetés tervezésénél, hogy ezek terheivel is számolni kell. Égető szükségünk van az óvoda és a Mérleg téren építendő oktatási és sportkomplexumra. Felelőtlenség lenne azonban, ha a kiadási főösszegeknél a beruházások majdani működési költségeit, valamint a PPP konstrukcióban (vagyis magánforrásból megvalósuló beruházási formában) megépülő Mérleg téri komplexum kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségekkel nem számolnánk. Ezek az újonnan keletkező költségek az idei és a következő évek kiadási összegeit jelentősen emelni fogják.

A képviselőcsoportunk által javasolt féléves költségbefagyasztás azonban lehetővé teszi, hogy önkormányzatunknak maradjanak tartalékai akkor is, ha az év során az időarányos adó- és ingatlanértékesítési bevételek a tervezetthez képest csökkennének. Az 1,2 milliárdos költségvetési tétel zárolása természetesen nem hat ki hátrányosan sem a település működtetésére sem a folyamatban lévő beruházásokra. A költségvetés vitájában a koncepció tavaly novemberi megalkotásához, de akár a dokumentum januári első fordulós tárgyalásához képest is jelentős elvi változást követően végül egy kölcsönösen elfogadható kompromisszum született.

Az utolsó napokban kialakult józan, felelős párbeszéd szerintünk követendő példaként szolgálhat más önkormányzati kérdések kezelése során is, utólag is igazolva azt, hogy nem alaptalanul hívtuk fel már közel fél éve a figyelmet arra, hogy nem lehetséges 10 milliárd forint feletti beruházást megvalósítani 2009-2010-ben.

A képviselő-testület a civil szervezetek idei támogatását 28 millió forintban (évek óta változatlan összegben!) határozta meg. Terembérleti támogatás pedig 3 millió forint értékben igényelhető.


Törökbálinton számos civil szervezet működik. Többségük komoly közösségszervező, kulturális- vagy sport tevékenységet folytat, munkájukkal vitathatatlanul öregbítik Törökbálint hírnevét. Számos sikeres kulturális rendezvény és sporteredmény bizonyítja a civil közösségekben rejlő erőt, a közösségi életre gyakorolt jótékony hatásukat.

Meggyőződésünk, hogy a támogatásukra szánt összeg emelése indokolt, de kívánatosnak tartjuk a jelenlegi támogatási rendszer felülvizsgálatát is. Támogatjuk és elősegítjük egy olyan pályázati rendszer kidolgozását, amelyben a pályázók a tartalmi előírások tekintetében szabályozott formában, meghatározott konkrét időpontokra kitűzött, részletes költségvetéssel alátámasztott (benne az önrész megjelölésével) programmal (rendezvénnyel, stb.) pályázhatnak, amiben azt is tudomásul veszik, hogy a támogatást könyvelésre alkalmas bizonylatokkal elszámolhatóan, csak az adott célra, az adott időben vehetik igénybe.

Szeretnénk azzal a gyakorlattal is leszámolni, hogy néhány civil szervezet a pályázott programokon kívül a pályázati év során egyéb célra ismételt támogatásokat igényeljen, és az eddigi gyakorlat szerint általában kapjon is a közpénzből.

Törökbálint vezetése zöld utat adott egy közel háromszáz lakásos lakópark építéséhez. A tervezett lakópark területének lakóövezeti besorolására mondott igent a testületi többség.


A „Napliget lakópark” fantázianevet viselő beruházás tervezett helyszíne a Mechanikai Művek szomszédsága, egy olyan terület, amely Törökbálintról közúton csak több kilométeres kerülővel közelíthető meg.

Álláspontunk szerint komoly aggályokat vet fel egy olyan döntés, amely településidegen módon egy újabb lakóterületet hoz létre, miközben figyelmen kívül hagyja azon területek érdekeit, ahol már jelenleg is életvitelszerűen élnek lakótársaink. Érdemben nem számolnak azokkal a terhekkel sem, amelyeket a lakóövezetté minősítés Törökbálint önkormányzatára hárít. Mire gondolunk? A tervezett átsorolásnak tervezési-, közlekedésfejlesztési-, humáninfrastruktúra-fejlesztési- és közműfejlesztési költségei vannak, amelyeket városunknak kell viselnie.

Adódik egy további kérdés is: egy ilyen döntés után milyen indokok alapján nem kapnak lakóövezeti besorolást azok a területek, amelyekre már a 2001-ben elfogadott Településszerkezeti Terv üdülőövezeti besorolást írt elő?

A képviselő-testülete 10 millió forint összegben céltartalék keretet hozott létre civil önvédelmi szerveződés (polgárőrség) támogatására.


A Törökbálintról szóló rendőrségi beszámolók ugyan javuló közbiztonságról szólnak, ennek ellenére biztonságérzetünk megkívánná egy jól működő polgárőrség aktív jelenlétét.

Az utóbbi időszakban lakótársaink sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt nehéz elfogadni az önkormányzat által anyagilag is támogatott rendőrőrs egyre javuló statisztikáit. Nem vitatva rendőreink felelősségteljes munkáját, mi is úgy gondoljuk, hogy a tervezett térfigyelő kamerák telepítése mellett szükséges lenne egy olyan társadalmi összefogásra, amely egy hatékony polgárőrség létrehozásához vezethetne.

Az MSzP-CiF képviselőcsoportja ennek a célnak az eléréséhez mindenfajta támogatást megad.

Hallott róla, hogy a Magyar Szocialista Párt törökbálinti helyi szervezete hamarosan elindítja internetes oldalát?


A Magyar Szocialista Párt törökbálinti helyi szervezete április első hetében elindítja internetes oldalát, amely a www.mszpbalint.hu címen lesz elérhető.
Az oldalt azzal a szándékkal készítjük, hogy Önt tájékoztathassuk a feladatainkról, az eredményeinkről, az általunk szervezett rendezvényekről és a képviselőink önkormányzati munkájáról.


Képviselőink (az MSzP-CiF frakció tagjai) bármikor állnak az Önök rendelkezésére :

Gáldi György
06 30 998 970

galdi.gyorgy@torokbalint.hu

Fürész János
06 20 964 45700

furesz.janos@torokbalint.hu

Kiss István
06 70 557 3616

kiss.istvan@torokbalint.hu

Papp Béla
06 20 549 0847

papp.bela@torokbalint.hu

Pénzes Józsefné
06 30 499 6669

penzes.jozsefne@torokbalint.hu

Szalczinger József
06 20 911 8904

szalczinger.jozsef@torokbalint.huMEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk Önöket 2009. március 20-án 18 órakor a Törökbálinti Művelődési Házba, ahol Keller László országgyűlési képviselő, pénzügyminisztériumi államtitkár fórumot tart.

Beszámolója után vendégünk szívesen válaszol az Önök kérdéseire.


Forrás: Törökbálinti Valóság